Motorcycle-กิจกรรมเพื่อสังคม 2023
ยามาฮ่าสนับสนุนกองทัพไทยร่วมจัดงานวันเด็กประจำปี 2566 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
Motorcycle-กิจกรรมเพื่อสังคม 2023
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ส่งมอบความสุขฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2566 พร้อมปลูกจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยให้แก่เยาวชน
Motorcycle-กิจกรรมเพื่อสังคม 2020
ยามาฮ่ามอบ FreeGo จำนวน 2 คัน ให้กับศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อใช้ในภารกิจต้านภัยโควิด-19
Motorcycle-กิจกรรมเพื่อสังคม 2020