"YAMAHA THAILAND TECHNICIAN GRAND PRIX 2020”

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดแข่งขันทักษะฝีมือช่างผู้จำหน่ายยามาฮ่า "YAMAHA THAILAND TECHNICIAN GRAND PRIX 2020” ครั้งที่ 11 รอบรองชนะเลิศ เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถของช่างร้านผู้จำหน่ายยามาฮ่า โดยมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถของช่างในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และกระบวนการทำงานที่ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับธุรกิจบริการของร้านผู้จำหน่ายยามาฮ่าแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่จะได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

การแข่งขันทักษะฝีมือช่างผู้จำหน่ายยามาฮ่า "YAMAHA THAILAND TECHNICIAN GRAND PRIX 2020” รอบรองชนะเลิศในปีนี้ จัดการแข่งขันโดยแบ่งเป็นหัวข้อในการประเมินทักษะด้านการบำรุงรักษาพื้นฐานรถจักรยานยนต์ทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่ เครื่องยนต์, โครงรถ และระบบไฟฟ้า รวมทั้งการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ตามระยะ และการวิเคราะห์แก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมช่าง YTA และต้องแข่งขันตอบคำถามภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นก็จะคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากทั่วประเทศเพียง 100 คน เพื่อแข่งขันและคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะฝีมือช่างผู้จำหน่ายยามาฮ่า "YAMAHA THAILAND TECHNICIAN GRAND PRIX 2020” จะเป็นตัวแทนช่างผู้จำหน่ายยามาฮ่าของประเทศไทย เดินทางไปร่วมแข่งขัน “WORLD TECHNICIAN GRAND PRIX 2020” ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ สองปีในเดือนตุลาคม ตามแผนนโยบายของ บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถของช่างผู้ให้บริการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในทุกประเทศทั่วโลก

 

Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 thetestmag All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus